Nemoc žáka je potřeba omluvit osobně nebo telefonicky (na e-mail třídy nebo na školní telefon)
do 24 hodin od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v zápisníku prvňáka. V průběhu nemoci mě informujte o nástupu žáka do školy.

- Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – rodiče nebo zákonný zástupce si musí osobně dítě vyzvednout.

 

V době absence je nutné zajistit si probrané učivo (např. na třídních internetových stránkách) a vše si doplnit!!!

 

Proto, prosím, omluvte včas dítě přímo na e-mailové adrese třídy skritci.bozice@centrum.cz, popřípadě volejte

do školy - tel.: 515 257 137. Nezapomeňte po skončení nemoci ji zapsat do DENÍČKU ze zadní strany.
omluvenky a uvolněnky.doc (32256)