Příprava do školy, domácí úkoly...

 

… aneb Pečlivá Příprava - Prostředek Pro Pořádnou Práci

 

     Důležitá je každodenní domácí příprava. Je dobré, když si se svým dítětem popovídáte o tom, co bylo ve škole, společně prohlédnete všechny pracovní sešity, učebnice, úkolníček a zápisník prvňáčka, a s vaší kontrolou ho necháte vypracovat domácí úkol a připravit pomůcky na další den (penál, nůžky, pracovní sešity…).

 

     Domácí úkoly budou mít žáci poznačeny puntíkem přímo u daného cvičení (event. zapsané v úkolníčku). Prosím také o Vaše podepsání každého písemného domácího úkolu. Podpisem také potvrzujte známky a sdělní v zápisníčku a úkolníčku. Děkuji.