DESATERO PRO PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE

 

Desatero pro prvňáčka
 

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.

 2. Umím si urovnat věci na stole, umím správně uložit věci do aktovky, umím si uklidit hračky a pastelky.

 3. Umím správně držet tužku v ruce při kreslení, umím malovat barvami.

 4. Dokážu správně pojmenovat barvy.

 5. Dokážu správně držet nůžky a vystřihovat.

 6. Umím si připravit ubrousek na svačinu. Vím, že si před jídlem musím umýt ruce.

 7. Ruce si umývám i po použití WC. 

 8. Umím si sám obout boty a zavázat tkaničky. 

 9. Dovedu poslouchat maminčino nebo tatínkovo vyprávění v klidu a se zájmem.

 10. Pozorně sleduji pohádky i filmy a umím o nich vyprávět rodičům.

 

Desatero pro rodiče
 

 1. Aktovku a deníček prvňáčka kontroluji denně za jeho přítomnosti.

 2. Denně kontroluji i pouzdro, pomáhám strouhat tužky a pastelky.

 3. Pokud je to možné, u prvňáčka vždy vyžaduji správnou a jasnou výslovnost, aby si neosvojil zbytečné chyby.

 4. Vedu dítě k samostatnosti, ale při přípravě školních potřeb mu pomáhám. Všechny školní potřeby společně rovnáme do aktovky na správná místa. 

 5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci. 

 6. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevňovalo pracovní návyky. Měla ba být rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát deset až patnáct minut. 

 7. Denně si s prvňáčkem povídám o tom, co prožil ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky. 

 8. Své dítě chválím a povzbuzuji i za drobné úspěchy. Nebudu se zlobit, když se mu ve škole něco nepovede. 

 9. Školní pomůcky opatřím jménem prvňáčka.

 10. Svému dítěti budu věnovat dostatek času.