Vynášení Moreny

22.05.2017 21:21

Po smrtné neděli jsme jako v loňském roce vynášeli Morenu a s ní vše zlé.