SBĚR PAPÍRU

09.09.2015 20:09

Ve dnech 5. - 9. října bude k dispozici kontejner na papír, umístěn bude za školou, kde můžete vkládat svázaný papír, časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy (pouze bez vazby). Papír by neměl být špinavý, mokrý ani umašťený.