Odlévání stop zvířat v terénu - PRVOUKA

01.01.2017 18:08

Učíme se a pozorujeme přírodu v okolí školy. Na podzim jsme hledali a odlévali stopy ze sádry. Stopy, které se nám 

podařilo odlít, máme ve třídě vystavené. K tomu jsme si z vycházky přinesli i další přírodniny.