Moje první knížka

30.06.2016 15:12

Děti si domů odnesly svoji první knížku, ve které je svázaná jejich práce za celý školní rok a život ve třídě zachycený na fotografiích.