Milí žáčci, 

vítejte po prázdninách zpět v lavicích naší školy. Přeji vám do nového školního roku pevnou vůli, vytrvalost v učení a dostatek času na každodenní poctivou přípravu, neboť jak přísloví praví: 

"Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!".

Na úspěšný školní rok plný vzájemné úcty a spolupráce se těší vaše TU.

 

Hurá na prázdniny!

 

 

 

PODZIM v naší třídě

 

 

Úspěšný školní rok je za námi, všem přeji krásné prázdniny. 

 
 

Naše první vysvědčení:

 

Kytičky a dárečky od dětí

 
 
 
 
 

 

Táhneme za jeden provaz!

Vánoční přání:

 

Ahoj,

vítám Vás, malé i velké, na našem třídním webu. Dozvíte se zde veškeré aktuality týkající se naší třídy, doplňující informace k probranému učivu a spoustu dalších zajímavostí.       TU Zuzana Ralenovská

 

Sfumato ® (Splývavé čtení ®)

 

Autorkou této metody je česká pedagožka s dlouholetou praxí v oblasti nápravy špatného čtení PeadDr. Mária Navrátilová. Tato metodika prvopočátečního čtení vychází z poněkud odlišných principů výuky čtení, než představuje tradiční a zároveň nejčastěji používaná metoda slabikotvorná.

 

Výuka metodou Sfumato


Metoda sfumato neboli metoda splývavého čtení je postavena na přirozené dětské hravosti a při výuce využívá hru.

Cílem je upevnění práce očí tak, aby oči měly dostatek času k zafixování čteného textu. Oči kontrolovaně fixují hlásku po hlásce, děti hlasitě vyslovují jednotlivé hlásky propojené v jeden celek, nepřerušují dech ani nemění tón hlasu.

Při této technice tak dostává mozek více času na zpracování informací o čteném, dochází k hlubšímu pochopení významu. Děti díky tomu i lépe rozumí jazyku jako komunikačnímu nástroji.

Dalším přínosem čtení technikou sfumato je jeho pozitivní vliv na modelování a tvarování hlasu. Při intonaci se vychází z přirozeného mluveného projevu, bez nežádoucího dvojitého čtení.

Pro děti je jistě vítané, že výuka je zpestřována dramatickou výchovou, které vede ke čtení s porozuměním, ale také umožňuje dětem si emočně prožít čtené. Děti si pak při čtení snadněji vyvodí odpovídající náladu či pocit. To vede také k odstranění ostychu při čtení.

Při výuce metodou sfumato čtou děti plynule na konci 1. třídy. Metoda je velmi vhodná i pro výuku dětí se specifickými poruchami učení. Při této metodice se totiž tyto poruchy vůbec nemusí projevit!

Dobré výsledky má i při použití v rámci prevence či nápravy špatného čtení.